در حال بارگزاری....
دانلود

شبیه سازی جریان آرام سیال در یک لوله در Fluent

آدرس دریافت: http://mohandesbartar.ir/frn2655
این ویدیو یک فایل آموزش برای یادگیری مفاهیم Fluent است و سعی شده کلیات یادگیری Fluent بیان شود. در ابتدا به مزیت های ورژن جدید Ansys Fluent پرداخته می شود و دلیل استفاده نکردن از Gambit توضیح داده می شود. سپس به سراغ مش زنی می رویم و مفهوم مش اشتباه را بیان می کنیم. مدلسازی، انتخاب مواد، شرایط عملکرد، روش حل و گزارش گیری از پروژه به طور کامل بیان می شود.


30 آبان 96
مطالب پیشنهادی