در حال بارگزاری....

توضیحات پزشکان ویروس شناس در مورد ویروس زامبی

ویروس تی یکی از ویروس هایی است که با استفاده از ترکیب نوعی پادتن گلبول سفید با نوعی ویروس خطرناک (از قبیل انفلانزا یا مالاریا)نوعی گلبول جدید میسازد در ابتدا این ویروس به بخش اصلی یعنی پوست میرسد پوست یکی از سد های امنیتی سیستم بدن ماست این ویروس به راحتی با چرخش به پوسته های کوچک وارد بدن میشود بعد از روبرو شدن با گلبول های سفید با حمله کردن به آنها آنها را آلوده به خود میکند