در حال بارگزاری....
دانلود

توهین ترامپ به ورزشکاران لیگ فوتبال آمریکایی

شماری از ورزشکاران لیگ فوتبال آمریکایی هنگام پخش سرود ملی قیام نکردند تا اعتراض خود را نسبت به رفتارها و تصمیم‌های بی‌منطق ترامپ اعلام کنند، اما رییس جمور آمریکا در سخنرانی خود به آنها با لحن توهین آمیز گفت: وقتی کسی به پرچم کشور ما احترام نمی‌گذارد، باید گفت آن حرام‌زاده بلافاصله از زمین بیرون آورده شود. آنها باید اخراج می‌شدند.
ماکلمان باشگاه نه تنها با ورزشکاران برخورد نکردند، بلکه از آنها حمایت می‌کنند.


2 مهر 96