در حال بارگزاری....
دانلود

دومین سوگواره شعر عاشورایی / چاه کور علامرودشت

شعرخوانی اسماعیل علیزاده (عضو انجمن ادبی بامداد) در دومین سوگواره شعر عاشورایی / چاه کور ؛ دیار محبان اهلبیت ؛ آذرماه 94