در حال بارگزاری....
دانلود

کلیپ از فتنه جنبش سبز تا فتنه مرجعیت وراثتی

لطفا این کلیپ زیبا و افشاگر در مورد فتنه گری شخص صادق شیرازی و مجموعه سازمان تکفیری تحت امرش را مشاهده کنید و به دوستانتان توصیه کنید -برای دیدن دیگر مطالب ما در مورد تشیع انگلیسی از سایت ما دیدن کنید qademon.ir