در حال بارگزاری....
دانلود

بازگشت 3 فضانورد به زمین

۳ فضانورد ایستگاه فضایی بین المللی روز شنبه (۲۱ شهریور) به طور ایمن و با موفقیت از این ایستگاه به زمین فرود آمدند.
http://www.mehrnews.com/news/2914598