در حال بارگزاری....
دانلود

تصاویر فوق العاده زمین از نگاه فضانورد در ایستگاه فضایی

سامانتا کریستوفرتی، فضانورد ایتالیایی مستقر در ایستگاه فضایی تصاویر فوق العاده ای را از زمین گرفته است.
این تصاویر به همراه یک آهنگ آرمش بخش در قالب ویدئو توسط سازمان فضایی اروپا ارائه شده است.