در حال بارگزاری....
دانلود

مصاحبه با شهید جاوید الاثر محمدحسین لطفی در عملیات والفجر8

شهید نوجوان «محمد حسین لطفی» در سن 16 سالگی در سال 1364 در عملیات غرور آفرین والفجر 8 در منطقه ام الرصاص با اصابت تیری به پیشانی اش به شهادت رسید. پیکر مطهر این شهید نوجوان هرگز بازنگشت.
شهید «علی لطفی» در سال 1361 در عملیات رمضان به فیض شهادت نائل گشت ولی پیکر مطهرش پس از 14 سال چشم انتظاری مادر به آغوشش بازگشت.


25 بهمن 98