در حال بارگزاری....
دانلود

تمهیدات بهداشتی ربیعی قبل از ورود به جمع خبرنگاران

تمهیدات بهداشتی جالب سخنگوی دولت قبل از آغاز نشست خبری خود با رسانه ها را می بینید.


25 فروردین 99