در حال بارگزاری....
دانلود

بی خواص - زبیر بن عوام - سخنان رهبری در مورد بی خواص و بی خردان تاریخ اسلام