در حال بارگزاری....
دانلود

شهرام شکوهی(فریب)

ای فلک گر من نمیزادی اجاقت کور بود.من که خود راضی به این خلقت نبودم زور بود.من که باشم یا نباشم کار دنیا لنگ نیست.من بمانم یا بمیرم هیچ کسی دلتنگ نیست.


مطالب پیشنهادی