در حال بارگزاری....
دانلود

کنسرت شهرام شکوهی

شهرام شکوهی و ویدئویی کوتاه از همخوانی فوق العاده مردم با وی در کنسرت اش.