در حال بارگزاری....
دانلود

مسجد و مدرسه شیخ الاسلام - قزوین

مسجد و مدرسه شیخ الاسلام -بنای اولیه مسجد و مدرسه شیخ الاسلام مربوط به یکی از امرای ترکمانیه به نام "آقاسی" است و حاج میرزا مسعود شیخ الاسلام در سال1321 ه.ق آن را تجدید بنا کرد. سر در مدرسه ساده و با رسمی بندی بیست و چهار است. حیاط اصلی مدرسه به شکل هشت ضلعی است و بیش از سی حجره در یک طبقه دور تا دور آن را فرا گرفته است. در ضلع شرقی مقابل ایوان ورودی ایوان دیگری دیده می شود که دو ستون در جلو دارد


23 خرداد 98
مطالب پیشنهادی