در حال بارگزاری....

چوب و رزین و پر کردن جاهای خالی در چوب

مشاهده کنید که چگونه می توان حفره های خالی و فضاهای چوبی را با رزین شفاف تکمیل و یک طرح بسیار زیبا ساخت وودینر اولین مرجع تخصصی ماشین آلات صنایع چوب:www.woodiner.com


23 خرداد 97