در حال بارگزاری....
دانلود

نجات دختر بچه هشت ساله توسط سگ شیواوا

این سگ چهار سال دارد و اکنون یک قهرمان محلی است..او این دختر را از چنگال یک سگ پیتبول بزرگ در اورد