در حال بارگزاری....
دانلود

نجات دختر بچه توسط سگ شیواوا

سگ پیت بول همسایه حصارش و میشكنه و به دختر بچه حمله می كنه كه سگ شیواوا با پارس كردنش حواس پیت بول و پرت می كنه