در حال بارگزاری....
دانلود

تعصب شدید به سردار آزمون

خوشحالی مردم گنبد از گل زنی سردار آزمون به قطر،و این تعصب به بازار هفتگی هم رسید برای من خیلی جالب بود که چقدر سردارو دوست دارن گنبدیها.