در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش بسیار جالب دفاع در مقابل چاقو در دفاع شخصی

در این حرکت که توسط Michael Janich آموزش داده می شود به صورت کاربردی دفاع در مقابل چاقو آموزش داده میشود.