در حال بارگزاری....
دانلود

عشق عشق عشق - Hazreti Abolfazl - 05

(قسمت پنجم) در مسجد آذربایجانیهای بازار تهران توسط حاج کاظم غفارنژاد در تاسوعای سال 1385 خوانده شد، این قصیده 1001 بیتی از اشعار زیبای مرحوم سیدرضا حسینی(سعدی زمان) می باشد که در این مجلس تعدادی از ابیات خوانده شده. لازم به ذکر است که تمامی ابیات خوانده شده با معنای فارسی به طور شعر زیرنویس گردیده. - حاجی - کاظم - تشیع -


مطالب پیشنهادی