در حال بارگزاری....
دانلود

تعزیه روستای آقچای-رزن

تعزیه روستای آقچای :حاجسید عباس در نقش امام حسین(ع) حاج رجب جانمحمدلو در نقش حضرت ابوالفضل(ع) حاج قنبر رضایی در نقش مخالف خوان فرامرز گلشنی در نقش حضرت سکینه (اربعین 1393شمسی)


مطالب پیشنهادی