در حال بارگزاری....
دانلود

کلید آرامش - استاد معصومه تیموری

هر که هستید و هر کجا زندگی می کنید آرامش را به زندگی خود دعوت کنید و آن را در ذهن خود جایگزین سازید. اگر کلام و رفتار شما قرین آرامش باشد، بدون شک این ویژگی به دنیا ی اطراف شما نیز سرایت خواهد کرد.
برای مشاهده ویدئوهای بیشتر به وب سایت سمینارما مراجعه نمایید: www.seminarema.com