در حال بارگزاری....
دانلود

آرامش درون با بخشیدن دیگران - استاد معصومه تیموری

قانون بخشش و عشق بی قید و شرط :بهترین راه شاد زیستن و لذت بردن از زندگیست ...میتونید امتحانش کنید!
بخشیدن آسان نیست اما ما می‏توانیم در عرض یک روز و یا حتی در چند ثانیه یک نفر را ببخشیم. ابتدا باید با خود عهد ببندیم که می‏خواهیم تغییر کنیم و می‏خواهیم فضای ذهنی خود را باز کنیم و نیز باید بدانیم که مزمن شدن این دردها باعث آسیب جدی به روح و روان انسان می‏شود.
برای مشاهده ویدئوهای بیشتر و انگیزشی ب