در حال بارگزاری....
دانلود

چطور بدون اینکه خودمان حس منفی بگیریم با افرادی که احساسات منفی دارند مواجه شویم؟ + زیرنویس

نحوه تعریف ما از منفی و مثبت بودن کاملا بر اساس برداشت شخصی ای است که داریم؛ بنابراین نباید به تعریف منفی و مثبت بودن احساسات پرداخت یا اینکه نسبت به دسته بندی و تعریف کل این وقایع حساس بود. به جای این کار، فقط باید به وقایع به همان صورتی که هستند و رخ می دهند نگاه کرد و به آنها به صورت کلی برچسب نزد.

وقتی با کسی مواجه می شویم و فکر می کنیدم که حسی منفی دارد یا زمانی که در حین گفتگو یا شرایط خاصی هستیدم و حسی منفی از سمت مقابلمان دریافت می کنیم، عکس العمل ما به آن همان چیزی است که تعیین می کند ما "چگونه" واکنش نشان می دهیم. بنابراین دیدن چگونگی عکس العمل خودمان پیش از اینکه به صورت واقعی در آن شرایط قرار بگیریم، نکته ای کلیدی است.

ایده اصلی بودن در زمان حال است. اگر ما بتوانیم قضاوت کردن را کنار بگذاریم، سعی نکنیم که خودمان را ثابت کنیم، و نخواهیم بگوییم که درست می گوییم؛ ارتباطی که با دیگران خواهیم داشت خیلی راحت تر و ساده تر و پرمنفعت تر خواهد بود.


16 مرداد 96