در حال بارگزاری....
دانلود

کاخ شاهزاده موناکو، میزبانی از خاندان سلطنتی گریمالدی در فرانسه - بوکینگ پرشیا

کاخ شاهزاده موناکو در شبه‌جزیره‌ی زیبای لو روشه قرار دارد و میزبان یکی از قدیمی‌ترین خاندان‌های سلطنتی در دنیا، یعنی گریمالدی است.
خاندان گریمالدی در سال 1297 موناکو را پایه‌گذاری کردند.
در آغاز این مکان قلعه‌‌ای متعلق به اهالی جنوا بود؛
اما بعد از تصرف سرزمین‌های جمهوری جنوا توسط خاندان گریمالدی، این کاخ در مرزهای موناکوی امروزی قرار گرفت.


24 شهریور 98
مطالب پیشنهادی