در حال بارگزاری....
دانلود

تعزیه حضرت علی اکبر از رسول تقی زاده و سید حسن گلختمی

فسمتی از وداع حضرت علی اکبر و مادر توسط رسول تقی زاده و سید حسن گلختمی