در حال بارگزاری....
دانلود

موارد درمانی مگنت تراپی

دکتر محسن حسین زاده/
09397262608

پزشك -متخصص طب فیزیكی وتوانبخشی وفیزیوتراپی
كرمان-چهار راه طهماسب آباد-ابتدای بلوار جهاد-
ساختمان پزشكان جهاد-طبقه اول
تلفن:03412267404/ 09137616010/قسمت اول/
ادامه دارد..............