در حال بارگزاری....
دانلود

مگنت تراپی یا مغناطیس درمانی وچگونگی تاثیر آن بر بدن

آدرس مطب دكتر دقاق زاده متخصص طب فیزیکی وتوانبخشی در تهران و اراك:
1: اراكــــــــــ: خیـابـان امـام خمـیـنـی-چها راه دکتر حسابی -جنـب داروخـانـه تخـت جمشـید-

ساختمان پزشكان455-(ساختمان تیموری)طبقه اول

تلفن: 32224708
كد:086
جهت هماهنگی تلفنی در اراك: 09374715665

2: تهران :اتوبان چمران- ابتدای باقرخان غربی -كلینیك طب فیزیكی و توانبخشی تبسم
تلفن:66572220(ده خط)
66576422-3