در حال بارگزاری....
دانلود

‫آیا خانم می تواند پول شوهر را بدون رضایت شوهر جای دیگر خرج کرد؟‬‎

اطاعت زن از شوهر - رضایت زن از شوهر - حقوق مرد نسبت به زن - حقوق زن بر مرد از دیدگاه اسلام - ‫آیا خانم می تواند پول شوهر را بدون رضایت شوهر جای دیگر خرج کرد؟‬‎


31 مرداد 96