در حال بارگزاری....
دانلود

هلالی:هیچ شهیدی مثل تو بی سر نیست / هیچ شهیدی مثل تو پرپر نی

هیچ شهیدی مثل تو بی سر نیست / هیچ شهیدی مثل تو پرپر نیست / هیچ امیری مثل تو بی سر نیست / به خدا ناله ای جانسوز تر از / ناله ی ای غریب مادر نیست / کی سر از تنت بریده / چرا موهات کشیده / کی با مرکبش به روی / جسم و پیکرت دویده / یا حسین غریب مادر . . . / دوباره نسیم کربلا رسید / لحظه ی مستی عاشق ها رسید / به خدا برگ برنده را گرفت / اون که با عشق تو به خدا رسید / کی میشه باز کرمی شه / دلنواز هر غمی شه / این کلاغ رو سیاه هم / یه کبوتر حرمی شه / یا حسین غریب مادر . . . / پر می گیره مرغ روحم تا حسین / به خدا غمی ن