در حال بارگزاری....
دانلود

اولویت بندی ریسک در مدل کسب و کار

How to Prioritize Risks on Your Business Model
موسس لین استارتاپ - اش موریا - در مورد مدیریت ریسک در مدل کسب و کار و پائین آوردن احتمال شکست صحبت می کند .

مطالب بیشتر در isfahanplus.ir
رسانه جامعه کارآفرینی اصفهان