در حال بارگزاری....
دانلود

موسیقی قشقایی - ابراهیم کهندل پور

اجرای موسیقی قشقایی در مراسم اکران خصوصی فیلم آخرین پژواک کوهستان - شیراز - سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران - مرکز فارس - نهم بهمن ماه 1393