در حال بارگزاری....
دانلود

درسهای زندگی از یک مرد تبلیغاتی

برگرفته از مجموعه سخنرانی های تد TED
www.modiriran.ir- مدیران ایران
تلفن تماس : 44841991-021


27 آذر 96