در حال بارگزاری....
دانلود

دود اگزوز چه بر سر تعمیرکار آورد

یک تعمیرکار خودرو در قسمت عقب یک ماشین مشغول عیب یابی بود که ناگهان دودی که از اگزوز خارج شد، تمام صورت و بدنش را سیاه کرد.


19 شهریور 96