sadra

2 دنبال کننده
26.7 هزار بازدید ویدئو
سرویس پکیج لورچ

شاید شما در امور فنی تسط و تبحر زیادی داشته باشید ولی از پکیج هیچ چیزی ندانید و اقدام به تعمیر و سرویس آن نمایید ابتدا پیشنهاد می شود در امور فنی مطالعه کافی را انجام داده و سپس اقدام به سرویس نمایید ...

دیگر ویدیوها مشاهده همه