در حال بارگزاری....
دانلود

ویدئوی دوربین های مداربسته از زلزله نپال

تنها یک هفته پیش از وقوع زلزله، یک گروه ۵۰ نفره از دانشمندان به نپال رفته بودند تا ابعاد بروز یک زمین لرزه احتمالی را بررسی کنند؛ احتمالی که در فاصله چند روز محقق شد. آنها در گزارش خود با اشاره به معماری و مهندسی ساختمان ها، اخطار داده بودند که در صورت بروز زلزله، نپال باید منتظر فاجعه باشد.