در حال بارگزاری....
دانلود

بازار قزوین

مجموعه بازار قزوین با معماری جالب و قدیمی خود، یکی از مکان های دیدنی شهر قزوین است. سابقه بازار در قزوین به یک هزار سال می رسد و با گذشت زمان این بازار تا دورهصفوی رشد می کند در دوره صفویه محیط بازارها وسعت یافته اند و هر بازار به صنفی خاص تعلق داشته است. در گذر هر کی از این بازارها، مسجد، حمام، سراها،تیمچه ها و قیصریه های وجود دارد که از این میان،تیمچه ها مرکز تجارت و قیصریه محل صنعتگران بوده است


20 خرداد 98
مطالب پیشنهادی