در حال بارگزاری....
دانلود

از یاران دعای سمات قزوین (پذیرائی در حسینیه امام زاده سلطان سید محمد قزوین) قسمت( هشتم) از نه بخش

ازبعدسمات در حسینیه امام زاده سلطان سید محمد قزوین 1390.3.13. قسمت هشتم (دوستان عنایت فرمائید...) به واسطه محدودیت ارسال . حداکثر 100مگا بایت که فضا داده شده . مطالب را به قطعات حدود 9دقیقه ائی تقسیم کردم ودر چند بخش . با کیفیت بالاتر . یعنی fil mov. بر روی سایت قرار دادم فلذا قبول زحمت نموده و موضوعات هر بخش را به ترتیب تعقیب فرمائید ....mer30 هیئت مجریان دعای سمات استان قزوین . تلفن 22326357 حاج سید تقی هاشمی و یاران خدمتگذار.


مطالب پیشنهادی