در حال بارگزاری....
دانلود

شعری کوردی ماموستا شه ریف - بو هه له بجه

ماموستا شه ریف- نووسه ری ملوانکه ی شین- نووسه ری (( آ وینه ی ئازادی))
یاد دانشگاه کردستان و گرامیداشت حلبچه به خیر