در حال بارگزاری....
دانلود

کودکان فلج اطفال هم می توانند راه بروند!

با پیشرفت تکنولوژی و اختراع دستگاه پاراپادیوم این امکان برای کودکان دارای مشکل فلج اطفال یا ناتوانی حرکتی هستند نیز داده می شودکه همانند دیگر کودکان عادی بتوانند راه بروند.
شماره تماس:
☏02833663010
09368702501 ????


20 خرداد 98
مطالب پیشنهادی