در حال بارگزاری....
دانلود

اجرای آهنگ ماندگار "جان مریم" توسط «ارکستر کلاسیک ایران

itbase.blogfa.com
.
.
اجرای آهنگ ماندگار "جان مریم" زنده یاد " استاد محمد نوری" توسط «ارکستر کلاسیک ایران» به رهبری "استاد محمد سریر"؛
خوانندگان: "محمد رضا صادقی" (خوانندۀ ارکستر سمفونیک تهران)، "ماریو (محمد) تقدسی" (فارغ التحصیل دانشگاه جولیارد امریکا در رشته ی آواز کلاسیک) و "رشید وطندوست" (از پیشکسوتان خوانندگی کلاسیک در اپرای تهران)