در حال بارگزاری....
دانلود

دیدار صمیمانه با پدران مهربان و گرم و پرسنل شریف مرکز سالمندان

به مناسبت اعیاد هفته های گذشته (میلاد حضرت فاطمه ) و آینده و به دعوت مسوولین مرکز سالمندان مرد بیرجند و جناب آقای دکتر جامی پزشک مرکز ،توفیق اجرای یک برنامه ی شاد موسیقی درمانی کوتاه را باتفاق جناب نادی مقدم ، برای ارتقا بخشی به این سروران سالمندمان را داشتیم و الحق از این چهره های آفتاب سوخته و جانهای بهشتی کسب فیض کردیم