در حال بارگزاری....
دانلود

مرکز نگهداری سالمندان مرد توحید گلمکان

مرکز خیریه و توانبخشی سالمندان مرد توحید سبحان گلمکان زیر نظر اداره بهزیستی در سال ۱۳۸۱ به صورت هیات امنایی تاسیس شده و تنها ۳۰ درصد هزینه های این مرکز توسط اداره بهزیستی تامین می شود

وقتی می آیی صدای پایت خوش آهنگ ترین مثنوی است


مطالب پیشنهادی