در حال بارگزاری....
دانلود

من غلام قمرم-علیرضاقربانی

جز ز لطف و کرم دلبرِ ما ، هیچ مگو ...