در حال بارگزاری....
دانلود

من غلام قمرم، گروه ماه چاوین، آواز: متین رضوانی پور

من غلام قمرم بازسازی یکی از ترانه های سنتی منطقه تربت جام در آواز ابوعطا می باشد که توسط گروه ماه چاوین بازسازی شده است.
اعضاء گروه: مهدی قاسمی: کمانچه، موسی فروزش: سنتور، امیرحسین توسلی: تار، علی رضا توسلی: کوبه ای، متین رضوانی پور: آواز