در حال بارگزاری....
دانلود

اشک های کاپیتان افسانه ای مادرید

ایکر کاسیاس، تنها بازیکن فوتبال جهان است که به عنوان کاپیتان، تمام جام های معتبر دنیای فوتبال، که امکان رسیدن به آن ها را داشته است را بالای سر برده است.