در حال بارگزاری....
دانلود

سخنرانی خانم کارل دوک درباره طرز فکر در TED

دیدن کلیپ ها و آموزش های بیشتر????????????

http://afkaresabz.ir/


7 فروردین 99
مطالب پیشنهادی