در حال بارگزاری....
دانلود

رانش زمین در ایتالیا

سیل و رانش زمین سه تن را در ایتالیا به کام مرگ فرو برد. این حادثه به خاطر تخلفات ساخت و ساز و عدم محافظت از طبعیت صورت گرفته است. در میان کشته شدگان دو خواهر میانسال دیده می شوند که در خودروی شخصی شان جان باخته اند.