در حال بارگزاری....
دانلود

دفاع چاقو,آموزش بادیگاردی و دفاع شخصی International Persian

دکتر علی رستمی و پویا رستمی اولین متخصیصن سیستمهای امنیتی و باذیگاردی به نام
(IPBA (International Persian Bodyguard Academy و (SSDS (Survival Self Defense System در ایران می باشند.
همچنین دکتر علی رستمی بنیانگذار
(ISDS (Intelligent Self Defense Samurai در جهان می باشد.

www.isdmaa.com