در حال بارگزاری....
دانلود

نان تافتون سنتی با دستگاه حرارت غیر مستقیم

حرارت در این دستگاه به صورت صد در صد غیر مستقیم می باشد.
طراحی این دستگاه به گونه ای است كه نانوا می تواند به راحتی انواع نان های سنتی مانند تافتون بربری شیرمال و...) را تولید كند.
غیر مستقیم بودن حرارت مانع ازآلودگی هوا و محیط كار و بستر پخت می شود.
مصرف سوخت در این دستگاه بسیار ناچیز و تقریبا معادل یك سوم سایر ماشین آلات موجود می باشد.