در حال بارگزاری....
دانلود

دستشویی رفتن فضانوردان در ایستگاه فضایی

سامانتا کریستوفورتی توضیح می دهد که چگونه در کوچکترین اتاقک ایستگاه فضایی فضانوردان قضای حاجت می کنند و برای این کار چگونه باید از تکنولوژی تعبیه شده از جمله لوله های مکنده استفاده کنند.ادرار فضانوردان بازیافت و به صورت آب برای نوشیدن فضانوردان استفاده می شود و عرق فضانوردان از هوا جمع آوری و تبدیل به آب آشامیدنی می شود. این آب برای پخت و پز،تولید اکسیژن از الکترولیز و حمام کردن هم استفاده می شود